Dirk Out

Dirk OutDirk Out ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot op de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink.

Hij was in de jaren ’80 en ’90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnamen van de NCRV. Tevens was hij in die periode dirigent van een aantal koren. Op het eerste César Franckconcours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem behoorde hij tot de prijswinnaars. In 1991 werd hij directeur van de vroegere Muziekschool Velsen. Dit instituut telt thans, onder de naam Kunstencentrum Velsen, ruim 1.500 leerlingen en 50 medewerkers.

www.dirkout.nl