Algemeen nut beogende instelling

Orgelzaal Booy is een instelling met de Culturele-ANBI status. ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instellingen’. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek ( thans 125%) geldt.

Deze instellingen voldoen aan specifieke eisen die op het vlak liggen van:

– Inzet voor het algemeen belang
– Integriteit
– Gescheiden vermogen
– Geen of beperkte bestuurdersbeloningen
– Deugdelijke en transparante bedrijfsvoering

Ten behoeve hiervan publiceert Orgelzaal Booy de ANBI-gegevens in onderstaand PDF-documenten:

ANBI over jaar 2022:’23 Beleidsplan Orgelzaal Booy

ANBI 2022 Gegevens Stichting Orgelzaal C Booy

ANBI 2022 Balans en Exploitatieoverzicht per 31 december 2022