validkeyshop 100% Valid Windows Product Key. Cheap Windows 7 Product Keys, Windows 8 Keys and Office 2013 keys are offered here. windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key

Gerwin van der Plaats

Gerwin van der PlaatsGerwin van der Plaats werd op 20 mei 1977 in Utrecht geboren. Reeds op jeugdige leeftijd werd zijn aandacht getrokken door het koninklijk instrument: het orgel. Al spoedig kreeg hij daarom zijn eerste orgellessen van zijn vader die hem de basisbeginselen van het notenschrift bijbracht. Op negenjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst de kerkdiensten en kreeg al spoedig daarna een aanstelling als vaste organist van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwegein alwaar hij het tweeklaviers orgel bespeelde van de Dorpskerk te Jutphaas.

Al gauw bleek dat Gerwin de talenten had om verder te gaan en werd contact gelegd met Jaap Zwart Sr., bij wie hij na zijn schooltijd de lessen volgde. Later werden die voortgezet bij Herman van Vliet, organist van de Grote of St. Joriskerk te Amersfoort. Ondertussen bespeelde Gerwin het orgel van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Utrecht Noord-West.

Na orgellessen te hebben verkregen bij Harry Hamer te Kampen en Geert Bierling, stadsorganist te Rotterdam, stu-deerde Gerwin aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Zijn docenten waren daar Geert Bierling (hoofdvak orgel) en Henko de Berg (improvisatie). Gerwin volgde eerder een theorie-opleiding muziek, koordirectielessen bij Jaap Neuteboom en pianolessen bij Loes Egberts en Herman Riphagen. Als vaste organist begeleidt hij de erediensten in de Driestwegkerk (pkn) te Nunspeet en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kampen.

Naast de voldoening van het kerkorgelspel beleeft Gerwin veel plezier aan het bespelen van theaterorgels. Zijn voorliefde voor deze -in Nederland helaas steeds meer “uitstervende”- instru-menten komt tot uitdrukking in het geven van bijzondere concerten.

Gerwin treedt regelmatig op als begeleider van koren en muziekgroepen in ons land. Als dirigent is hij verbonden aan het Interkerkelijk Vrouwenkoor “Euterpe” te Voorthuizen, Inter-kerkelijk koor “Immanuel” te Wekerom, Chr. Geref. Kerkkoor “Zingend Getuigen” te Kampen en het Kleinkoor “Musica Religiosa” te Kampen. Per 1 januari 2009 kreeg Van der Plaats de eervolle benoeming tot 1e dirigent van het Chr. Kamper mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder. Daarnaast is hij dirigent en begeleider van het Urker Mannenkwartet. Als vaste begeleider is hij verbonden aan het Hervormd Kerkkoor te Kampen, het Interkerkelijk Kerkkoor te Dronten, beide onder leiding van Harry Hamer en als één van de vaste begeleiders van het Christelijk Groot Gemengd koor te Muntendam-Stadskanaal o.l.v. Johan W. Pots. Concertreizen werden gemaakt naar België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije en Oostenrijk. Gerwin was verschillende malen te beluisteren op de radio en werkte ook mee aan diverse cd-opnamen. Naast deze afwisselend bezigheden is hij productief als arrangeur en componist van nieuwe liederen.

www.gerwinvanderplaats.nl

Organisten uitgelicht

Alle organisten