Hugo van der Meij

Hugo van der Meij werd geboren in Katwijk op 30 maart 1992. Al op zeer jonge leeftijd zat hij veel achter de piano en zijn ouders verbaasden zich dat hij er al liedjes kon uithalen. Na een jaar algemene muzikale vorming begonnen de pianolessen op de plaatselijke muziekschool. Hij was toen zeven jaar. Vijf jaar heeft hij pianoles gehad, waarvan de laatste twee jaar privéles van Peter Bontje.

Ondertussen was hij op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag uitgenodigd om te komen voorspelen, er werd een absoluut gehoor geconstateerd. Geen les in de puberteit, maar elke dag was hij achter de piano te vinden. De eerste uitnodigingen voor bruiloften etc. kwamen binnen en in die tijd kwam er ook steeds meer interesse voor het orgel. Hij was zestien toen hij orgelles ging nemen bij Sjaak van Duijn op het orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een sterke kant te zijn. In die tijd ontmoette hij Hendrik van Veen en hun samenspel bleek een succes! Verschillende keren heeft Hugo meegewerkt aan een concert van Andre Knevel en Liselotte Rokyta. Hugo is organist in de Chr. Ger. Kerk te Rijnsburg en Scheveningen, en in Herv. Gemeente Benjamin te Katwijk. Ook begeleidt hij een aantal koren, zoals het Katwijks familiekoor Ichtus, Gem. koor Soli Deo Gloria te Alphen en Urker mannenkoor Eneas. Hugo is dirigent van de volgende koren: Chr. Katwijks jongerenkoor Dei Gratia, Gem. koor Laudate Deo en kinderkoor Jedid-Jah te Scheveningen en Chr. Mannenkoor David te Lisse.