Jaap Kroonenburg

Jaap KroonenburgJaap Kroonenburg, geboren te Alkmaar, werd na zijn studie Technische Natuurkunde in Delft, leraar wis- en natuurkunde. Aan het einde van het schooljaar 2006/2007 ging hij met vervroegd pensioen.

Hij behaalde in 1981 aan het Rotterdams Conservatorium het Solistendiploma Orgel (Uitvoerend Musicus) onder leiding van docent André Verwoerd. Eerder slaagde hij voor het staatsexamen theorie van het Orgeldiploma B met bijvak piano (docenten Kees Bornewasser en Koos Bons). Vanaf 1968 kreeg hij interpretatielessen van Feike Asma.

Als organist is hij werkzaam geweest in Sint Pancras en Heiloo. Vanaf 1972 is hij als organist verbonden aan de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis, eerst als tweede organist naast Feike Asma en na diens overlijden in 1984 als vaste bespeler van het befaamde Garrelsorgel.

Jaap Kroonenburg is sinds 1972 lid en sinds 1984 voorzitter van de ‘Orgelcommissie Grote Kerk Maassluis’ en een stuwende kracht in tal van activiteiten van de commissie, waarvan alle opbrengsten het orgel ten goede komen. Hij is medeorganisator van de jaarlijkse orgelconcertserie, de ‘Open Orgeldag’(samenvallend met de Open Monumentendag), het Govert van Wijn Orgelconcours (voor conservatoriumstudenten en amateurs) en diverse andere concerten met een vocale en/of instrumentale bijdrage onder de noemer ‘Concerten op de Winteravond’. Hij verzorgt rondleidingen, voor buitenlanders onder andere, maar ook voor de Maassluise schooljeugd. In het kader van het ‘Cultuurmenu Basisonderwijs Maassluis’ geeft hij uitleg over de technische aspecten van het orgel en een korte klankdemonstratie. In 2005 richtte hij, onder auspiciën van de Orgelcommissie, een vriendenkring op voor orgelliefhebbers en concertbezoekers.

www.jaapkroonenburg.nl